• +359896860802
  • office@kotari-zlatev.com

Марияна Котари

  • +359897933985
  • kotari@abv.bg

25 години юридическа практика, владее руски език, специалист в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено, и административно право.