• +359896860802
 • office@kotari-zlatev.com

Управление на имоти

Адвокатско дружество „КОТАРИ, ЗЛАТЕВ и ПАРТНЬОРИ” предлага пълен пакет от услуги на Собственици, с цел управление на техните имоти по възможно най-ефективния и адекватен начин, така че да им гарантира спокойствието, сигурността и увереността, че имотите им се намират в сигурни ръце.

Част от предлаганите от нас услуги са:

 • Ефективна консултантска и посредническа услуга за закупуване/отдаване под наем на имота, както и юридическо обезпечаване на сделката
 • Осигуряването на най-подходящите наематели
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
 • Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
 • Липса на консумативни задължения
 • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
 • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
 • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
 • Инспекции на имота