• +359896860802
  • office@kotari-zlatev.com

Борислав Златев

  • +359896787043
  • advokatzlatev@gmail.com

15 години юридическа практика, специалист в областта на облигационно, семейно и наследствено, и търговско право, владее английски и италиански език.

Вписан в единния регистър, воден при министерство на правосъдието под №20080414003 като медиатор – посредник по извън-съдебно решаване на спорове, председател на Сдружение „Медиация-България”, занимаващо се със същата дейност.