• +359896860802
  • office@kotari-zlatev.com
Адвокатско дружество

Котари-Златев и Партньори

Екипът ни практикува и специализира в областта на гражданското, търговското и административното право, като предоставя на своите клиенти висококачествени услуги.

Принципите, от които се ръководим при предоставяне на адвокатските ни услуги, са висок професионализъм, доверие, коректност, пълна конфиденциалност и отговорно отношение към всеки казус.

Квалифицирана правна помощ и пълна гама адвокатски услуги

Кантората обслужва физически и юридически лица, български и чуждестранни клиенти. Изготвя всякакви видове документи (удостоверения, пълномощни, нотариални актове, покани, становища, жалби, молби и др.) на български, английски и руски езици. Извършва справки в регистри. Осигурява процесуално представителство, юридически устни и писмени консултации в различни сфери на правото.

Нашият екип

Марияна Котари

Марияна Котари

25 години юридическа практика, владее руски език, специалист в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено, и административно право.
Борислав Златев

Борислав Златев

15 години юридическа практика, специалист в областта на облигационно, семейно и наследствено, и търговско право, владее английски и италиански език.
Деница Котари

Деница Котари

11 години юридическа практика, икономическо и юридическо образование, специалист в областта на търговско, облигационно, имиграционно и патентно право, владее английски, руски и френски език.

Свържете се с нас